Om oss

LYSTERA

Lystera är en säljbyrå vars primära mål är att uppnå enighet, vi ser varje säljare som en grundpelare för organisationen och därav strävar vi alltid efter att uppnå en bra gemenskap. inom Lystera arbetar vi för att ge varje säljare en möjlighet till utvckling och att påverka sin egna framgång, genom daglig coachning och en personlig utbildning där vi lägger väldigt mycket fokus på varje enskild individ.

 Vad skiljer oss från sedvanliga telemarketingbolag? Generellt sett skulle vi säga kvalité och resultat. Vi skapar tillväxt och mervärde för våra uppdragsgivare, där vi anser att en bra sammanhållning kan ta oss långt på vägen för att uppnå det högsta tillåtna resultatet av världsklassig professionalism.

-Lystera är en tjänst för dig som vill upprätthålla hög standard och god kvalite

där vi gemensamt ser vi att dina mål blir vårat fokus